PF 2021

Přejeme Vám mnoho radostného a poklidného o vánočních svátcích a jistě i mnoho neméně radostných a šťastných chvil v dnech nadcházejícího roku 2021. Zcela jistě nesmíme opomenout popřát zdravíčko, lásku a v neposlední řadě dobře fungující připojení k internetu.

Co jsme zač?

Jsme hrdí na to, co jsme během více než čtyřech let ve svém volném čase vytvořili. Velmi by nás mrzelo, kdybyste nás považovali jen za dalšího poskytovatele Internetu.

SOMTNET z.s. je otevřené společenství lidí, kteří mají společný cíl - provoz a rozvíjení datové sítě v Mikroregionu Telčsko a okolí.

Síť vznikla a stále ji rozvíjíme ve svém volném čase, z toho vyplývají důležité odlišnosti oproti komerčním subjektům. Základní odlišností je právní forma, kterou je zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) - ve zkratce tedy SOMTNET z. s.

Naším cílem je vytvořit síť, kde budou platit naše vlastní pravidla, sociální i technická. Připojit se k nám může každý, kdo sdílí tento cíl. Odměnou za větší nároky na Vaši samostatnost pak bude permanentní přístup do vnitřní sítě bez omezení objemu přenesených dat, podstatně vyšší průměrná rychlost připojení a samozřejmě také přátelské společenství četných dobrovolníků, bez kterých by síť nemohla vzniknout ani fungovat.