O nás

SOMTNET byl založen v roce 2005. Jeho cílem je provozovat regionální vysokorychlostní síť a poskytovat svým členům připojení k této síti. Tato síť je provozována zejména v bezlicenčním pásmu 2,4 a 5 Ghz. Spolek poskytuje negarantované připojení, kdy v různých lokalitách dosahujeme různých přenosových rychlostí.

Spolek působí zejména v obcích Mikroregionu Telčsko. V současnosti má přibližně 1300 členů.

V dřívějších letech vznikala infrastruktura sítě s finanční pomocí obcí, kdy síť budoval soukromý subjekt a SOMTNET se poté stal provozovatelem této infrastruktury. Další provoz a rozvoj sítě byl a je kryt v plné výši z vybraných členských příspěvků. Zatímco v počátku chodu sítě se zájemce o členství k síti připojil svépomocí nebo za pomoci místního správce, v současné době je vzhledem ke snaze o maximální kvalitu připojení instalace prováděna výhradně našimi techniky. Hlavním úkolem místních správců je zejména údržba vysílacích bodů, rozvoj sítě a pomoc při řešení technických problémů členům spolku.

Členství ve spolku je dobrovolné, členové mají právo využívat neomezeně síť SOMTNET v rámci pravidel, které určují stanovy, provozní a finanční řád spolku.Členové také mají možnost aktivně se zapojit do činnosti spolku na základě personálního řádu. Vzhledem ke kopcovitému terénu a sídelní rozdrobenosti, pro Vysočinu typickou, se budování sítě potýká s množstvím technických problémů a nebylo by možné bez finanční pomoci obcí a Fondu Vysočiny.